X

Ekobönder uppmanar EU-kommissionen att förbjuda patent på utsäde

17 maj 2016
Sätt stopp för patent på utsäde! Patent hämmar konkurrens och innovation, hindrar utveckling av nya sorter och hotar på lång sikt vår livsmedelsförsörjning. Det menar IFOAM EU i sitt pressmeddelande med uppmaning till EU-komissionen

Det kommer att hållas ett symposium om patent och växtförädlarrättigheter den 18 maj, ledd av den nederländska jordbruksministern. IFOAM EU välkomnar det nederländska initiativet och uppmanar kommissionen att vidta konkreta, rättsliga åtgärder för att sätta stopp för patent på utsäde.

Symposiets bakgrund är starka reaktioner mot ett beslut hos Europeiska patentverket för ett år sedan, ett beslut som kritiserats hårt bl a i en resolution från Europaparlamentet. Parlamentet menar att resultatet av konventionell växtförädling inte ska kunna patenteras. (1) och är en reaktion mot ett patent som begärts av Syngenta för en konventionellt förädlad tomat (2); och återkallandet av ett patent som hade utfärdats av Europeiska patentverket för konventionellt förädlad melon från Monsanto (3).

5 företag kontrollerar 75% av världens utsäde
Thomas Fertl, styrelseledamot och lantbrukarrepresentant i IFOAM EUs styrelse, menar att: "Kommissionen snarast bör förtydliga att utsäde och genetiskt material från konventionell förädling med naturligt material inte ska kunna patenteras. Patentlagstiftningen har alltmer använts för att bevilja patent på naturliga egenskaper, vilket är ett komplett missbruk av patentsystemet. Denna typ av patent främjar ytterligare marknadskoncentrationen inom utsädessektorn och hämmar konkurrens och innovation. Idag är det bara fem företag som kontrollerar 75% av utsädet som säljs över hela världen och de äger också de flesta patenten. De här stora företagen är också de största producenterna av lantbrukskamikalier - företagens kontroll över jordbruket och livsmedelskedjan i en grundläggande och kritiska fas är farlig."

Patent hindrar utveckling av nya sorter
Maaike Raaijmakers, projektledare på nederländska ekologiska föreningen Bionext, säger: "Vi samarbetar med konventionella odlarföreningar, icke-statliga organisationer och många engagerade medborgare för att sätta stopp för patentkraven på våra livsmedel. Lantbrukare behöver ständigt nya sorter, eftersom odlingsförhållanden på fälten och marknadens krav förändras snabbt. Klimatförändringarna gör det ännu mer angeläget för bönder att få tillgång till ett brett utbud av anpassade sorter. Patent på utsäde förhindrar utvecklingen av nya sorter, minskar val och höjer priserna för lantbrukare och konsumenter. Detta hotar vår livsmedelsförsörjning på lång sikt. "

Genetisk mångfald en förutsättning för nya sorter
Eric Gall, IFOAM EUs policy manager sammanfattar: "Patent på utsäde hindrar innovation inom förädling och blockerar kretsloppet av genetiska resurser. Tillgång till genetisk mångfald är en förutsättning för att skapa nya sorter och får inte stoppas av patent. Ekologiska lantbrukare och småbrukare löper särskilt stor risk att förlora de sorter som de behöver för att odla. Kommissionen bör utfärda en rättslig tolkning som tydligt förhindrar dessa typer av patent och se över biotekniska uppfinningar, direktiv 98/44, i syfte att skydda lantbrukare från intellektuella äganderättsanspråk på de växter och djur som de förädlar och föder upp. "


Detta är en översättning och bearbetning av ett pressmeddelande från IFOAM EU i Bryssel den 17 maj 2016.

Kontakt:
- Eric Gall, Policy Manager: + 32 (0)2 280 68 43 / +32 491 07 25 37, eric.gall [ at ] ifoam-eu.org
- Laura Ullmann, Communication Manager: + 32 (0)2 808 79 91, +32 (0)486 88 52 12, laura.ullmann [ at ] ifoam-eu.org

Besök www.ifoam-eu.org för mer info

Fler nyheter