X

Ekobondens priser: En pressad marknad för ekogrödor i kvartal 1 2021

9 mars 2021
Resultatet från Ekobondens priser på tröskade grödor från skörden 2020 finns nu att ta del av. Prisinsamlingen genomfördes under februari 2021 och resultatet visar på en pressad marknad för ekogrödor i kvartal 1 2021. Resultatet visar dock att priset fritt från gård på fodervete, foderkorn och åkerböna ligger 30-60 öre över Lantmännens poolpriser från december 2020. Grynhavren särskiljer sig då priset fritt från gård istället ligger 14 öre under poolpriserna från samma period. De ovanligt låga priserna menar Lantmännen beror på det ökade utbudet av ekogrödor under de senaste åren, som kommit till följd av att många lantbrukare har valt att ställa om till ekologisk produktion. Enligt Ekologiska lantbrukarnas Marknadsrapport 2021 beror det dock också på att det överlag har varit väldigt goda skördar i hela norra Europa under 2020, vilket bidrar till att pressa ner priserna. Ta del av den fullständiga sammanställningen av resultatet här.

Klicka här för att läsa rapporten!

Fler nyheter