menu

Ekoarealen i Sverige minskar – användningen av bekämpningsmedel kommer öka

Ekologiska Lantbrukarnas nya tvåårs-prognos över areal som kommer att brukas med ekologiska metoder i Sverige pekar på en minskning med 35 000 hektar fram till 2022. En konsekvens av det är att mängden bekämpningsmedel kommer att öka.

Prognosen visar på en nedgång på 5,7 procent jämfört med 2019. Andelen av jordbruksarealen som brukas med ekologiska metoder kommer då att sjunka från 20,4 procent till 19,2 procent. En effekt av det är att en större andel av den svenska jordbruksmarken åter kommer att besprutas med kemiska bekämpningsmedel. Under 2019 beräknas den svenska naturen avlastas 207 ton bekämpningsmedel (aktiv substans) tack vare det omfattande ekologiska lantbruk. Siffran utgår från att en genomsnittlig användning av bekämpningsmedel per hektar på konventionellt odlad åkerareal exklusive vall. Bara mellan 2017 och 2019 bidrog den ökade ekologiska odlingen till att ytterligare 15 ton bekämpningsmedel per år försvann från den svenska naturen.

–En framtida minskning av den ekologiska odlingen enligt vår prognos innebär att vi förflyttar oss tillbaka till 2017 års nivå och att det årliga användningen av bekämpningsmedel i svenskt lantbruk då åter ökar med 15 ton, säger Ida Lind, talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Nedgången i den ekologiska produktionen har troligen flera orsaker. Viktigast är sannolikt att försäljningen av ekomat gjord på svenska råvaror de senaste två åren har minskat för många produkter. Ett exempel är ekologiska mejeriprodukter, där försäljningsvärdet i dagligvaruhandeln har minskat med cirka tio procent mellan 2018 och 2020. Just nu är det ett nationellt överskott av ekologisk mjölk och pressad ekonomi för de ekologiska producenterna. Intresset för omläggning har därför minskat dramatiskt de två senaste åren och om utvecklingen inte vänder kommer också en del nuvarande ekologiska gårdar att tvingas återgå till konventionell produktion.

Ekologiska Lantbrukarna ser att en bidragande orsak är att handelns de senaste åren har genomfört väsentligt färre kampanjer och minskat sitt utbud av ekologiska produkter baserade på råvaror från svenska ekogårdar. Resultatet blir att miljömålen blir svårare att nå och den stora förloraren är den svenska naturen.

–Att avlasta naturen kemiska bekämpningsmedel är viktigt av många skäl, bland annat att minska förekomsten av bekämpningsmedelsrester i mark och vatten, säger Ida Lind, talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiska Lantbrukarna menar att det är många som har ett ansvar för att vända trenden. Ekologiska Lantbrukarna som branschorganisation, KRAV, miljörörelsen, livsmedelsindustrin och inte minst dagligvaruhandeln med sitt stora inflytande över hur lätt eller svårt det är att välja ekologisk mat i butiken.

Här kan du läsa hur vi beräknat kemikalieanvändningen och här kan du läsa hela Marknadsrapporten 2021.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!