Eko växer - inte bara i Sverige

2 december 2014
Intresset för ekologiska livsmedel fortsätter att växa , sett ur ett globalt perspektiv.

- Alla de stora ekomarknaderna växer, flera av dem växer tvåsiffrigt. Det mest glädjande är kanske ändå att ekomarknaden för första gången på fyra år återigen växer i Storbritannien, säger Dr Helga Willer, forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk, FibL.

En internationell trend är att de helekologiska butikerna med ett fullsortiment växer i antal i flera länder, bland annat i Tyskland, Frankrike, Italien och USA, ett koncept som ännu inte slagit igenom i Sverige.

Den ekologiska andelen av den totala livsmedelsförsäljningen ligger på runt 4 procent i Tyskland och USA.

Totalt förväntas den ekologiska världsmarknaden öka i värde med cirka 5-10 procent under 2014, vilket betyder en omsättning på cirka 450 miljarder Skr.

Nyheten är hämtad från Ekoweb

Fler nyheter