X

EKO-förmedlingen, ny app för mellangårdshandel

21 mars 2019
Den 21 mars lanseras en ny app för handel med foder, livdjur, gödsel, maskiner och tjänster för ekobönder. Appen är framtagen av Ekologiska Lantbrukarna för att underlätta köp och sälj direkt mellan ekobönder, samt för att kunna få en överblick av utbud och efterfrågan på marknaden.

Ladda ner appen genom att söka "Ekoförmedlingen" på App Store eller Google Play, hittas även via länkarna på www.ekoformedlingen.se

Digitaliseringen i det moderna lantbruket har pågått länge och appar kan idag ha stor betydelse för snabb kommunikation mellan lantbrukare i vardagen – under körningar i fält eller i stallet bland djuren. I appen lägger lantbrukare enkelt in en annons med tillhörande bilder. Det är också möjligt att ha bevakning om gården behöver köpa in eller sälja en specifik produkt. I ett längre perspektiv kommer marknadsinfo med aktuella priser att bli integrerat i appen baserat på uppgifter från användare. En viktig aspekt är avstånd för transport och i appen finns direkt möjlighet att koppla avstånd mellan köpare och säljare.

Ekologiska Lantbrukarna vill vara med och skapa överblick över utbud och efterfrågan på ekologisk spannmål, grovfoder, livdjur, gödsel, maskiner och tjänster. Appen är ett perfekt verktyg för framtidens samarbete mellan ekobönder, säger Helena Friis Marknadskoordinator på Ekologiska Lantbrukarna.

Appen Ekoförmedlingen är en vidareutveckling av sajten fodertipset.se, inspirerat av de önskemål som kommit in från användare av sajten. Skillnaden är att appen har fler typer av varor och tjänster av särskild relevans för ekobonden, och förenklar kontakten genom att endast finnas som app. Sajten Fodertipset.se lever kvar i samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, Växa Sverige, LRF och KRAV och finns för att underlätta handel med fodergrödor för både konventionella och ekologiska lantbrukare.

Årets torka har satt fokus på att grovfodermarknaden behöver utvecklas och appen har stor möjlighet att underlätta kommunikation mellan gårdar med överskott till gårdar som behöver köpa in.

Appen har utvecklats i samarbete med Jayloop, Publishing Farm, KRAV och Eva Hagström i ett projekt inom Landsbygdsprogrammet, som finansieras av EU och svenska staten.

Kontakt:
Niels Andresen, Verksamhetsledare, 0708–3809896
Helena Friis, Marknadskoordinator, 070-4062426

Fler nyheter