X

Rapport om nuvarande och kommande landsbygdsprogram

18 november 2013
- Även denna veckan har det jordbrukspolitiska arbetet varit intensivt. Möten med referensgrupper på landsbygdsdepartementet har berört landsbygdsprogrammet, både det som nu pågår och det som komma skall, rapporterar Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare Maria Dirke i ett mail till föreningens medlemmar i slutet av förra veckan.

En rapport från Jordbruksverket visar preliminärt förvånansvärt få lantbrukare som
har ansökt om förlängning av sina miljöersättningar för 2014. Endast ca 65
procent av de som erbjuds förlänga (vars åtaganden annars avslutas i och med
2013) har ansökt om förlängning. Nu arbetar en del länsstyrelser med att påminna
och informera berörda lantbrukare. Ännu kanske det finns möjlighet för de som
inte skickat in ansökan. Arbetet med att avsluta landsbygdsprogrammet påverkas
allra mest av det faktum att budget för nästa år innebär 1,3 miljarder kronor
mindre än i år. Stora besparingar och omfattande administrativa förändringar hos
de flesta som är involverade i programmet.

- Inför det nya landsbygdsprogrammet från 2014 har vi haft en hel del aktivitet
med anledning av att kommissionen lagt förslag som skulle belägga ekologiska
producenter med kostnader på grund av att produktionen uppfyller gårdsstödets
krav på förgröning. Detta är ännu inte beslutat och då är det upp till oss och
andra angelägna aktörer att försöka förhindra eller lindra effekterna av ett
sådant förslag, meddelar Maria Dirke. Det har varit intensivt lobbyarbete såväl här hemma i Sverige som i Bryssel och i andra medlemsländer. Vi har god hjälp av att vara engagerade i samarbetet inom IFOAM EU.
- Det mesta som rör lobbyinsatser kan vi inte berätta om mer än såhär.

Fler nyheter