Dansk export av eko till Sverige ökar

9 december 2015
Den danska exporten av ekologiska matvaror uppgick till 2,14 miljarder kronor 2014, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med 2013. Det visar färska siffror från Danmarks Statistik.

Sverige är den marknad som växer mest och utgör 17 procent av den totala eko-exporten från Danmark.

– Vi förväntar oss att den danska exporten av ekologiska varor kommer att fortsätta stiga med minst tio procent per år de kommande åren och bör uppgå till minst tre miljarder 2020. Det är en utveckling som är till stor nytta för tillväxten inom de gröna näringarna och inte minst för dansk miljö, natur och grundvatten, säger Helene Birk, marknadschef för export i Økologisk Landsforening, i ett pressmeddelande.

Mejeri och ägg utgör 51% av exporten.

Fler nyheter