X

Bondenyttan liten genom att släppa GMO-friheten

2 september 2013
Fredagen den 30 augusti debatterade vi om GMO i foder i ATLs Synpunkten. Här nedan följer debattartikeln:

Det är vi ekologiska lantbrukare som kommer att tjäna mest på att släppa gmo-friheten i Sverige. Ändå vill vi mana till en öppen debatt, där alla sorters bönder och konsumenter får en chans att vara med och säga sin mening innan ett så viktigt och oåterkalleligt beslut fattas.

Sveriges bönder avstår från gmo i foder. Det är en frivillig branschrestriktion som innebär ett mervärde för svenskt lantbruk. Men det finns de som anser att det innebär en konkurrensnackdel gentemot EU och resten av världen eftersom det gmo-fria fodret kostar lite mer. Det är pressade tider för många bönders ekonomi, allra helst för Sveriges mjölkbönder, och det är förståeligt att man blickar över möjliga besparingsmetoder. Men att, helt oåterkalleligt, tillåta gmo i foder för att tjäna ett par ören per kg mjölk till cirka 20 öre per kg kyckling känns som fel väg att gå. Sveriges gmo-frihet bär på en potential i ökad merbetalning från konsumenter som vi istället bör försöka utnyttja och dra fördel av. De flesta konsumenter känner inte ens till detta viktiga mervärde. Sveriges bönder måste gå samman och berätta om våra värdefulla produkter och visa varför de är värda sitt pris.

Ekologiska bönder säger konsekvent nej till all form av gmo. Att man inom konventionell produktion skulle släppa på gmo-friheten skulle stärka vår position på marknaden – våra produkters mervärden skulle bli ännu tydligare. Men ett policybeslut om gmo-frihet påverkar hela bondekåren och lönsamheten i hela Sveriges jordbruk. Detta är något vi värnar om och därför vill vi väcka debatten i denna fråga som berör oss alla, oavsett produktion.

Sveriges bönder kan tjäna pengar på att odla sitt eget foder istället för en dyr och osäker import. Om vi skulle odla proteingrödor där växtföljden tillåter, höja kvalitén på vallen och ge det bästa proteinfodret till våra grisar och höns så kan vi klara oss utan den mesta av sojan. Det är också något som vi tror att konsumenter skulle kunna tänka sig att betala för.

Att organisationer som företräder bonden vill driva igenom policybeslut om gmo-frihet utan att vi bönder varken är delaktiga i processen eller inbjudna till debatt känns odemokratiskt och fel. Bondekollegor i andra länder som producerar gmo-grödor vittnar om komplikationer och i många fall tragedier. Man äger inte rätt till sitt utsäde, sin gröda eller vilket växtskydd man väljer. Är dessa scenarion något som vi önskar i Sverige?

Den svenska linjen om gmo-fritt foder och dess efterfrågan håller en gmo-fri marknad vid liv. Mervärdespotentialen som detta innebär för svenskt lantbruk överstiger de ören som vi kan spara i foderkostnader. Har vi en gång sagt ja till att släppa denna restriktion så kan vi inte backa. Detta är en avgörande och viktig fråga – var finns debatten?

Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande Ekologiska Lantbrukarna

Fler nyheter