MENY menu

Biokol godkänt i ekologisk och KRAV-certifierad odling

Det är nu tillåtet att använda biokol från vegetabiliskt ursprung i ekologisk produktion. Detta sedan EU-reglerna för gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen i ekologisk produktion uppdaterats i slutet av 2019. KRAV har också gjort samma bedömning och tillåter användningen av biokol även i sina mer långtgående regler för ekologisk produktion.

Ekologiska Lantbrukarna har länge varit engagerade i frågan och beskedet är efterlängtat.

- Biokol är i linje med principerna för ekologisk produktion eftersom det kan förbättra såväl jordkvalitet, omgivande miljö och produktion, samtidigt som det lagrar in bundet kol i marken vilket ger ökad klimatnytta, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Biokol kan användas på många sätt och för olika syften, och reagerar olika i marken beroende på när det tillförs och vilken jordart fältet har. Biokol kan binda stora mängder näring vilket gör att det kan appliceras ihop med växtnäring, t.ex. stallgödsel, för att hålla kvar näringsämnen under längre tid och därmed ge en jämnare tillförsel och minskad risk för läckage. Biokol binder även vattenmolekyler vilket kan minska stress vid torka samt bidrar positivt på markstruktur och mikrolivet i jorden.

Biokol kan också fungera som kolsänka. Biokol bryts inte ner och släpps ut som koldioxid igen utan gör att kolet stannar i marken, vilket innebär positiv klimatnytta.

Det biokol som används i KRAV-godkänd odling får dock inte överskrida gränsvärden för tillförsel av tungmetaller (KRAVs regel 4.4.7 och 4.4.8).

Läs mer i Jordbruksverkets nyhetsbrev
samt
EU:s genomförandeförordning nr 2019/2164
samt
KRAV:s regelverk.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.