MENY menu

Bidra till utvecklingen av ekologisk produktion genom att svara på EU-enkät före 28 juli!

EU-kommissionen har ett program för mjölk och frukt i skolan i EU. Nu ser man över programmet för att få det i linje med strategin ”Från jord till bord” (Farm to Fork, F2F) där man uttalat vill gynna en hållbar livsmedelsproduktion och inte minst ekologiskt. Målsättningen är bland annat att 25% av åkerarealen i EU ska vara ekologisk till 2030. Den offentliga upphandlingen kommer att vara en betydelsefull förutsättning för att detta ska lyckas - inte minst för att den ger stabilitet åt marknaden.

Enkätundersökningen som nu ligger ute är ett viktigt redskap för om EU-kommissionen ska få stöd för sin strategi. Antalet svar som kommer in på den här typen av enkätundersökningar väger ofta mer än ett enskilt svar från en organisation - även om organisationen representerar många. Ditt svar är därför viktigt! Själva enkäten går fort att svara på när man väl kommit igång.

Ekologiska Lantbrukarna svarar även som organisation, så snart det är inskickat lägger vi upp det här på sidan. Utöver det är ditt svar som enskild EU-medborgare enormt viktigt!
Mjölk och mejeriprodukter i skolor och andra offentliga upphandlingar är enormt viktig för utvecklingen av den ekologiska produktionen i Sverige, där korna och mjölkproduktionen är en viktig motor i utvecklingen av ekologisk- och KRAV-märkt odling.

Oavsett om du som enskild svarar att det behövs mer mjölkprodukter, växtbaserade alternativ eller både ock, så är det viktigt att många svarar och betonar vikten av att de offentliga inköpen av såväl frukt- och grönt som mejeriprodukter främjar ekologiska livsmedel. Detta är också i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s Från jord till bord-strategi, men det behöver fler påminna om och visa att det finns ett engagemang från många för att det verkligen blir så.

Så gör du för att svara på enkäten:
1. För att svara måste du har ha en EU login Id. Ett enkelt formulär finns på länken. Det kan ta en stund innan du är registrerad.
>> Skapa EU login Id

2. Klicka på Enkätundersökning nedan. Först på sidan finns en gammal ”konsultation” och sedan lite längre ner den aktuella enkäten under en rubrik ”Samråd” - gå in där och tryck på knappen ”Gå till samråd". Du kan alltid välja språk till svenska.
>> Enkätundersökningen

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.