Beslut: inga undantag för slakt utan bedövning i EU-ekologiskt

27 februari 2019
Sedan länge har Sverige i såväl lagstiftning som i Kravs regelverk tydliga krav på att alla djur som slaktas ska vara bedövade. Så har inte varit fallet i övriga Europa, eftersom undantag för krav på bedövning kan göras med hänvisning till religionsfrihet. Det undantaget finns fortfarande inom europeisk konventionell slakt, och en diskussion har länge förts - både inom ekoorganisationer och i rätten - om t.ex. halal-slakt ska vara förenligt med ekologiska principer. Nu har EU:s högsta domstol slagit fast att slakt utan bedövning inte är godkänt enligt EU-lagstiftningen om ekologisk produktion. Villkoren för produktion och slakt av ekologiska djur blir därmed mer lika inom unionen. Läs mer här: https://www.atl.nu/lantbruk/obedovad-slakt-kan-inte-ge-ekologiskt-kott/

Fler nyheter