Bekämpningsmedel ger ärftliga effekter

28 may 2012
Bekämpningsmedel påverkade råttor tre generationer efter att modern utsatts för giftet. Den här typen av långtidseffekter fångas inte upp i metoderna för godkännande av bekämpningsmedel.

Exponering av vinclozolin, ett tidigare vanligt bekämpningsmedel mot svampangrepp (fungicid), ändrar stressresponsen hos råttor tre generationer efter exponering. Detta skriver ett forskarlag vid universiteten i Austin, Texas, och i Pullman, Washington i senaste utgåvan av den ansedda tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS).

Läs hela nyheten på EPOKs hemsida

Fler nyheter