Bättre underlag för omläggare

24 mars 2017
Under 2017 kommer LRF och Ekologiska Lantbrukarna att driva ett projekt som går ut på att ta fram bättre underlag för de som överväger omläggning till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion är ingen dunderkur för konventionella gårdar med dålig ekonomi. Men där förutsättningarna är de rätta och viljan finns kan en omläggning vara en bra affärsidé. När är förutsättningarna de rätta och vilka priser ska man sätta in i omläggningskalkylen? Det är några av de frågor som ska belysas i ett nytt projekt finansierat via Landsbygdsprogrammet. LRF är projektägare och Ekologiska Lantbrukarna ska utföra det mesta arbetet.

– Vi välkomnar nya omställare, och tycker precis som LRF att det är viktigt att man ställer om på goda grunder, säger Camilla Sandenskog, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna. Projektet ger föreningen möjlighet att under en period fördjupa sig lite extra i marknadsfrågor och prognoser.

– Det passar bra ihop med våra medlemmars behov av att vi bevakar prisutveckling och marknadsbalanser och verkar för att ekoproduktionens mervärden når hela vägen till ekogården, säger Camilla Sandenskog.

Läs mer om projektet i det pressmeddelande som LRF gick ut med i dag.

www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2017/03/lrf-i-nytt-projekt-om-ekologisk-produktion/

Fler nyheter