MENY menu

Att tänka på vid ansökan om undantag för utsäde

Den nya EU-förordningen för ekologisk produktion trädde ikraft den 1 januari 2022 vilket tyvärr innebär att det generellt blir mer administration och kostnader för att tillämpa undantagsmöjligheter i förordningen. Ett område som kan bli extra kännbart för en del producenter är undantag för att använda icke-ekologiskt utsäde.

När du väljer utsäde, ska du i första hand välja ekologiskt. Men om det inte går att få tag på ekologiskt utsäde, kan du ansöka om undantag för att i stället få använda konventionellt utsäde.

Du ska då logga in i databasen OrganicXseeds och kontrollera om det krävs ett individuellt undantag för att få använda konventionellt obetat utsäde. Du ska i så fall ansöka om undantag för icke-ekologiskt utsäde via OrganicXseeds, men ansökningarna skickas automatiskt till och handläggs sedan av producentens kontrollorgan för ekologisk produktion.

För att handläggningen hos kontrollorganen ska bli så enkel som möjligt och inte leda till högre kostnader för lantbrukaren än nödvändigt, så har LRF, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV samlat tips på vad du som lantbrukare bör tänka på vid ansökan om undantag:


- När du ska göra ansökan i databasen OrganicXseeds – läs och fyll i dina uppgifter noga för att inte riskera att behöva komplettera vid ett senare tillfälle.

- Vilka grödor som behöver ett individuellt undantag eller inte varierar. Titta i Vägledning för odlare. Där finns bilder som visar när du behöver göra en ansökan och hur du gör.

- Jordbruksverket har möjliggjort att ansöka om flera sorter inom samma grödgrupp i en enda ansökan för att minska antalet ansökningar. Kolla upp vilka möjligheter som finns till generella undantag och så kallade grödgruppsundantag. Du kanske inte behöver ansöka om så många undantag som du tror!

- Gäller generellt undantag behöver du inte göra någon ansökan. Kolla därför alltid först i OrganicXseeds vilka grödor eller sorter som kräver ansökan om individuellt undantag eller inte.

- Du hittar en sammanfattning av alla grödor som kräver individuella undantag 2022 här:
Beslut om ekologiskt utsäde.

- Försök att i möjligaste mån göra flera ansökningar vid samma tillfälle. På så sätt kan kontrollorganen effektivisera arbetet med dina undantag. Men kom ihåg att du måste få dina undantag beviljade före sådd eller plantering!

- En ansökan gäller för en viss mängd av varje sort för ett kalenderår. Om det finns risk för misslyckad etablering eller behov av att så vid olika tillfällen under året kan det vara värt att motivera en större mängd i din ansökan.

- Fundera på om det blir billigare och enklare för dig att låta någon annan göra ansöka åt dig, till exempel om du har en rådgivare i samband med SAM-ansökan.

- Hör med ditt kontrollorgan om vilka avgifter som gäller för deras handläggning av undantagen. De kan antingen utgå från timkostnad eller fasta avgifter.

Om du har frågor kan du höra av dig via mejl till josefine.johansson@ekolantbruk.se
Du kan även läsa på Jordbruksverkets hemsida där det finns mycket information. Om du inte hittar vad du söker på hemsidan kan du mejla till Jordbruksverket på Ekoregler@jordbruksverket.se

OBS - Länkarna i det här dokumentet skapades i februari 2022. Om de uppdateras kanske sökfunktionen inte längre fungerar. Du hittar nya länkar via hemsidan för OrganicXseeds.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.