Att få leva som en gris

5 december 2011
– Vi har varit alldeles för dåliga på att berätta om hur KRAV- grisar föds upp. Om fler konsumenter får se grisar i det fria som får beta klöver, böka fram rötter och bada lerbad så tror vi att efterfrågan kommer att öka ytterligare, säger KRAV-grisproducenten Mats Schörling som också är ordförande i föreningen ”Jord på trynet”.

För att marknadsföra KRAV-grisarnas mervärden bättre har därför föreningen nu öppnat hemsidan www.jordpatrynet.se där det bl a finns bildreportage från var och en av alla de 24 gårdar som är medlemmar i ”Jord på trynet”. På dessa gårdar föder man upp 98-99 procent av alla KRAV-grisar i Sverige.

KRAV-grisarna har under 2011 haft en rekordstor ökning från 20 000 till 24 000. Det är tack vare att uppfödarna fått bättre betalt som fler nu vågar och kan ställa om sin produktion till KRAV. Men i slutändan måste det också finnas tillräckligt många konsumenter som är beredda att betala för de fint uppfödda KRAV-grisarna. Även om ökningen under året är fantastisk så är KRAV-grisarna fortfarande bara 1 procent av de ca 2,8 miljoner grisar som föds upp varje år i Sverige.

Fler nyheter