X

Arla höjer priset på ekomjölk med anledning av torkan

22 augusti 2018
Idag gick Arla ut med ett krispaket till sina svenska ekomjölkleverantörer på grund av läget efter torkan. Pengarna läggs på mjölkpriset med 30 öre per liter mjölk för alla Arlas ekobönder och ska gälla fram tills första grovfoderskörden nästa år.

Igår sänktes ekotillägget nästan exakt lika mycket för de som beviljats dispens för konventionellt foder i torkan, vilket i praktiken alltså innebär att de kommer få oförändrat pris från dagens nivå. För den stora majoriteten ekomjölkbönder som klarar 100 % ekofoder, innebär det dock en tillfällig krishöjning av priset från dagens nivå.

- Detta är förstås mycket välkommet. Vi är glada att Arla lyssnat in signaler från sina ekoleverantörer om läget. Nu behövs att fler aktörer i hela kedjan fortsätter dra sitt strå till stacken. Många på olika håll engagerar sig i lantbrukets sak och undrar hur man kan bidra. Allra viktigast är att alla som tycker betande djur och ekologiska metoder för att ta fram hållbar och hälsosam mat är viktigt fortsätter att efterfråga svenska och så mycket som bara möjligt ekologiska råvaror. Kan inte fler konsumenter fylla matförrådet med svenskt ekokött och mejeriprodukter? Säger Elin Rydström, styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna och ekomjölkbonde.

En bärkraftig ekologisk mjölk- och köttproduktion är en viktig grund i ett ekologiskt kretslopp. Även odlingen bygger på att vi har vallar och betande djur.

Fler nyheter