X

Äntligen får konstgödselns konsekvenser plats i klimatdebatten!

13 oktober 2020


Ju mer kväve som pumpas in jordbruket, desto mer utsläpp av den mycket starka växthusgasen lustgas. Lustgasutsläppen har ökat oerhört mycket sedan 1980-talet och den stora boven är konstgödseln. Det visar en färsk studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature.

Det är också precis det som är ett av huvudbudskapen i Ekologiska Lantbrukarnas forskningssammanställning “Lantbruket och klimatet. Ett helhetsgrepp”.
Ju mer ny forskning om lustgasen i lantbruket, desto tydligare blir lösningen:

Kvävesnåla odlingsmetoder som används på ekogårdar är lantbrukets bästa sätt att minska sina lustgasutsläpp!

Här kan du läsa artikeln i DI där Ida Lind, projekt- och kommunikationsstrateg kommenterar lustgasutsläppen i jordbruket: https://www.di.se/hallbart-naringsliv/jordbrukets-lustgas-utslapp-forbises/

Du kan läsa mer om konstgödselns baksida här:
https://insideclimatenews.org/news/07102020/nitrous-oxide-fertilizer-emissions-nature-studyhttps://www.aktuellhallbarhet.se/.../studie-okande.../
https://www.ekolantbruk.se/klimat

Fler nyheter