X

Antalet ekologiska djur ökar stort

26 augusti 2016
I ett pressmeddelande från Jordbruksverket i veckan presenterades den samlade statistiken över hur mycket ekologisk mjölk, kött och ägg som producerades i Sverige 2015. Där kan man se att produktionen av ekologiska ägg och mejeriprodukter ökade kraftigt. Samtidigt ökade även slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar. Däremot var invägningen av ekologisk mjölk, liksom slakten av nötkreatur och får, i stort sett oförändrad.

Som en följd av den kraftiga ökningen av antalet ekologiska värphöns 2015 ökade produktionen av ekologiska ägg med 26 procent jämfört med 2014. Totalt var 16 procent av äggproduktionen ekologisk 2015.

Ökning av ekologiska mejeriprodukter
Under 2015 ökade produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter med 19 respektive 38 procent. Invägningen av ekologisk mjölk var dock i stort sett oförändrad. Det innebär att en större andel av den ekologiska mjölken som levererades till mejerierna också användes till produktion av ekologiska produkter. 17 procent av produktionen av konsumtionsmjölk var ekologisk 2015, medan andelarna för grädde och ost var 7 procent respektive 2 procent.

Fortsatt liten andel ekologisk gris och kyckling
Slakten av ekologiskt uppfödda grisar och slaktkycklingar ökade med 14 procent respektive 50 procent 2015. Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen är dock av liten omfattning. Trots produktionsökningarna är knappt 2 procent av de slaktade grisarna i Sverige ekologiska och motsvarande andel för slaktkycklingar är
mindre än 1 procent.

Slakten av ekologiska nötkreatur samt får och lamm var i stort sett oförändrad. 2015 var 14 procent av de slaktade nötkreaturen ekologiska. För får och lamm var andelen 22 procent.

Här kan du hitta hela statistiken: "Ekologisk animalieproduktion 2015"

Fler nyheter