X

Annalkande brist på ekopotatis i Tyskland

26 oktober 2017
Ekologiska Lantbrukarna har anlitat ekorådgivaren Hermann Leggedör för att bevaka möjligheten till direktexport av ekologisk potatis från svenska gårdar till köpare i Tyskland. Föreningen vill på detta sätt bidra till att svenska odlare inte får sämre pris i Sverige än vad den tyska marknaden är beredd att betala för samma produkt. Det har tidigare visat sig att de svenska köparna av ekopotatis periodvis erbjuder för låga priser med hänvisning att det skulle finnas ett överskott i Sverige. Det argumentet håller inte om det samtidigt är brist i Tyskland.

Mycket talar för att vi går mot en sådan period i år igen. Köpare i Tyskland har nu tydligt aviserat att det med stor sannolikhet kommer att bli brist på ekologisk potatis senare i år eller i början av 2018. Redan nu i oktober/november skickas därför de första proverna från svenska odlare till tyska köpare för analys. På kort sikt är prisskillnaden mellan svensk och tysk marknad för liten för att motivera export, men mycket talar för att de tyska priserna kommer att gå upp längre fram. Om inte de svenska priserna följer med upp så finns det en beredskap och etablerade kanaler för att arrangera affärer direkt mellan svenska gårdar och tyska köpare.

Är du medlem i Ekologiska Lantbrukarna och har intresse av att lämna ett representativt prov av ekologisk matpotatis för bedömning i Tyskland? Hör i så fall av dig till Hermann Leggedör, hermann@agri-kultur.se, för vidare information.

Fler nyheter