Anmäl dig till årets stämma

13 januari 2017
Välkommen till Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma - 28 februari till 2 mars på Söråkers Herrgård mellan Timrå och Sundsvall

Ekologiska Lantbrukarna bjuder in till 2017 års riksstämma, i ett hisnande landskap mellan två älvdalar. Stämmans underrubrik lyder: med ett vidgande perspektiv kring en visionär produktion och förädling av den ekologiska idén.

Ekologiska Lantbrukarna i Medelpad-Ångermanland är årets stämmovärdar. Vi har utformat ett rikt program starkt präglat av norrländsk entreprenörsanda och innovation. Den ekologiska idén möter nutidens och framtidens utmaning i allt från den jordnära odlingen till forskning om hur vi ska klara den globala klimatfrågans utmaning. I grundidén om ansvar för jord, mat och miljö ryms också ansvaret för medmänniskan i skepnad av den som flytt undan krig och katastrofer. Från stort till smått kommer vi att röra oss!

Välkommen med på tre intressanta och utmanande dagar. Utsikten i naturen och våra medverkanden kommer att hjälpa till med de tre viktiga uttrycken: aah, aha och haha!

Här ser du hela programmet och kan anmäla dig till stämmodagarnas olika delar

OBS! Sista anmälningsdag är 19 februari

Fler nyheter