X

Anmäl dig till årets stämma

4 februari 2016
Välkommen till Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma 14-16 mars 2016
Ekologiska lantbrukets roll i klimatfrågan - Lönsamt att göra rätt!


Hälften av klimatbelastningen sägs kopplas till maten och där har vi som lantbrukare en stor möjlighet att göra skillnad. Vi behöver fler som kan lantbruk, fler som odlar och vi vill ha ungdomarna med oss!

Årets stämma hålls i samarbete med BERAS International. Tillsammans tar vi oss an klimatfrågan sett ur många olika perspektiv - där kor kan vara en del av lösningen och inte nödvändigtvis ett hot och där lokala marknader stimulerar klimatvänlig produktion med många positiva sidoeffekter.

Det blir energigivande dagar där vi samlas för att diskutera allt från mattrender och kvalitet, till grönsaksproduktion, mångfald och växtföljder, allting med utgångspunkt i temat ”Ekologiska lantbrukets roll i klimatfrågan - lönsamt att göra rätt”.

Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland är årets stämmovärd och bjuder in till tre inspirerande stämmodagar på Kulturcentrum i Ytterjärna, Södertälje.

Måndag 14 mars
Studiebesöksdag i Järna med två valbara grupper
Tisdag 15 mars
Temadag med sju valbara temagrupper
Onsdag 16 mars
Ekologiska Lantbrukarnas stämma

Här ser du hela programmet och kan anmäla dig till stämmodagarnas olika delar

OBS! Sista anmälningsdag är 23 februari

Fler nyheter