Ändrade regler för miljöersättningarna

29 november 2011
Ändrade regler gör att du nu kan förlänga delar av ett miljöersättningsåtagande. Men det är bråttom! Efter nyår kan du inte längre få ett nytt beslut. Har du miljöersättningsåtaganden med slutår 2011? Läs då detta noga!

Under 2012 och 2013 finns inte den vanliga möjligheten att gå in i ett nytt femårsåtagande när den gamla perioden löper ut. Istället får man erbjudande om att förlänga sina utgående åtaganden med ett eller två år. Skälet är att regeringen vill ha så få åtaganden som möjligt som löper in i nästa programperiod (2014-2020).

Du som har ett åtagande med 2011 som sista år fick redan inför SAM-ansökan i våras uppmaning att ansöka om förlängning med två år (2012-2013). Det var en eller flera kryssrutor beroende på om det var ett eller flera olika åtaganden som löpte ut.
Enligt den information som gick ut i våras kunde ett åtagande bara förlängas i sin helhet. Man fick alltså inte ta bort någon areal.
Det här var förstås en helt orimlig regel. Hade man förlorat ett arrende på ett av hundra hektar skulle man också förlora miljöersättningen på de övriga 99.
Regeringen har nu ändrat detta så att även delar av åtaganden kan förlängas, så länge minst 50 % av åtagandearealen finns kvar.

Det här betyder att den som inte har möjlighet att behålla hela den tidigare arealen 2012-2013, och därför avstod från att söka förlängning i våras, nu får en ny chans. Men det är bråttom, för alla beslut om förlängning av åtaganden med slutår 2011 måste vara fattade innan årsskiftet.
Ring därför din länsstyrelse omedelbart om du vill utnyttja den här möjligheten! Tycker de att du är sent ute kan du påpeka att det inte gått ut någon ny information till berörda lantbrukare efter att den här regeln ändrades.
Om man vill utöka sitt åtagande under 2012 eller 2013 ska vanliga regler gälla. Dvs man kan lägga till arealer eller djur i existerande åtagande så länge det är en mindre förändring. Över en viss tröskel får man ett nytt femårsåtagande, trots att detta då sträcker sig in i den nya programperioden.

Fler nyheter