X

Anders Lunneryd ny ordförande

16 mars 2016
På Ekologiska Lantbrukarnas stämma den 16 mars skedde stora förändringar i styrelsen. Anders Lunneryd valdes som ny ordförande och efterträder Carl-Erik Ehrenkrona som avgår efter fem år som föreningens ordförande.

- Det känns jättekul och lite pirrigt att träda in som ny ordförande i Ekologiska Lantbrukarna. Jag har varit idéellt engagerad i jordbruksrörelser i 25 år som förtroendevald på olika poster, men engagemanget i Ekologiska Lantbrukarna är något särskilt, här finns en glädje och bejakande stämning. Det är härligt och lustfyllt med en förening som så entydigt står på lantbrukarens sida. Den lusten tar jag med mig in i mitt arbete för föreningen, säger en omtumlad men glad Anders Lunneryd.

Stora utmaningar - men många möjligheter i allians med andra
- Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt och det är något som jag och styrelsen kommer att arbeta stenhårt med. Jag ser flera möjligheter och vägar framåt och vi kommer att vända oss både till många små och få stora, som kan bidra till vår verksamhet. I en värld där politik fortfarande spelar mycket stor roll, samtidigt som finansiering av oss som förväntas delta minskar och kompliceras måste vi söka allianser och själva finansiera mycket större del av arbetet.

- Sedan jag blev eko så har mitt företag blomstrat och jag har utvecklats enormt mycket. För mig är detta uppdrag mitt sätt att ge tillbaka allt det jag har varit med om, säger Anders Lunneryd.

Avgår efter tretton år i styrelsen
Efter tretton år i styrelsen och fem år som ordförande fick stämman igår tacka Carl-Erik Ehrenkrona för sitt stora engagemang och arbete.

- Detta är ett av de tuffaste och roligaste uppdrag som jag har haft, men jag tycker att jag har suttit min tid ut och att det är lagom att gå. Jag är nöjd med det jag har åstadkommit, även om föreningens ekonomiska utmaningar kvarstår. Det kändes bra att på stämman kunna lämna några positiva alternativ på vägar framåt för föreningen.

- Det är roligt att se en ny och annorlunda sammansättning av styrelsen. Det är första gången som vi har en konsumentinriktad person i styrelsen genom Ulrika Brydling och det är nog jättebra för utvecklingen av föreningen. Jag ser mycket fram emot att gå på nästa års stämma, säger Carl-Erik Ehrenkrona.

5 nya ledamöter
Stämman röstade in fem nya ledamöter i styrelsen: Ulrika Brydling, Stockholm, Mats Sjöstedt, Strängnäs, Anders Lareke, Ystad, Kristina Nordlund, Vännäs och Carina Anderson, Köping.

Anders Östlund, Åsbro, går till omval och Elin Rydström, Drottningholm blev valda på förra årets stämma med ett år kvar i styrelsen.

Varmt tack till avgående ledamöter
Stämman skickar ett varmt tack till Carl-Erik Ehrenkrona, Gun Ragnarsson, Veronica Svenzén och Henrik Johansson som lämnar styrelsen.

Fler nyheter