MENY menu

Allt om nya eko-reglerna

Ekologiska Lantbrukarna jobbar för minskat krångel

Vi vill se ett minskat regelkrångel för ekobönder och de nya reglerna går i motsatt riktning. Ekologiska Lantbrukarna har en aktiv dialog med Jordbruksverket för att försöka tolka de nya reglerna till svenska förhållanden så att det blir en enklare övergång men tyvärr så har vi inte fått gehör i alla frågor. Som förening har vi möjlighet att påverka och även bakom små vinster så ligger det ett stort arbete, men vi hade självklart sett att Jordbruksverket hade valt en annan riktning, framförallt när det gäller avgifter. Det är positivt att vi t.ex. fick igenom branchens förslag om en generell dispens för avhorning som gäller för flera år, istället för en individuell dispens som ska sökas för varje djur och varje år såsom Jordbruksverket först föreslog. I det långa loppet kan vi hoppas att de mer detaljerade reglerna leder till lika förutsättningar för ekobönder i olika EU-länder, men just nu ser vi inte att detta är positivt för den svenska ekomarknaden.

Fjäderfä och grönsaksodlare mest påverkade

Fjäderfäproducenterna är mycket påverkade av de nya reglerna kopplat till stallar och verandor, det kommer krävas stora investeringar för att möta de nya reglerna. Likaså kommer grönsaksodlare bli påverkade av kravet på certiferat utsäde, det är en liten bransch där utbudet av eko-utsäde är bristande och dispens behöver sökas. Här har vi dock tillsammans med Jordbruksverket kunnat jobba fram utsädesgrupper så dispenserna söks i mängd och blir något färre än vad de var från början.

Se de nya reglerna

Stark kritik mot avgifter

Vi är starkt kritiska till de avgifter för att söka dispens som Jordbruksverket föreslår. Andra länder tar inte ut en kostnad för detta, men i Sverige riskerar det nu bli dubbla avgifter för lantbrukaren, både till Jordbruksverket för dispensen och till certifieringsbolaget där kontrollen. Vi har lämnat in förslag på hur detta kan finansieras för att bonden ska slippa stå för dessa kostnader, men Jordbruksverket har inte gett besked ännu. Det är allvarligt, Jordbruksverket måste inse vilka konsekvenser detta kommer innebära på gårdsnivå. Vi har en livsmedelsstrategi som säger att produktionen ska öka samtidigt som miljöpåverkan minskar och här är en ökad eko-produktion en mycket viktigt pusselbit för att nå målen. Därför måste även Jordbruksverket agera utifrån bondens bästa, annars kommer vi se en minskad produktion.

Webbinarium om de nya reglerna

Vår regelexpert Josefine Johanson Zuazu höll en presentation den 3 december om de nya reglerna, du kommer åt inspelningen nedan. Ange lösenord !nad2+z!

Se inspelningen

PDF-presentation

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM