X

Agroforestry Sverige har bildats

8 mars 2016
Agroforestry Sverige bildades den 27 februari 2016. Syftet med föreningen är att främja utvecklingen och spridningen av agroforestry i Sverige genom nationellt och internationellt samarbete.

Föreningen kommer att ha aktiviteter som kretsar kring agroforestry i dess många olika former och ge medlemmarna en plattform för att dela information och idéer för praktisk agroforestry. Enskilda medlemmar samt organisationer är välkomna att gå med i föreningen.

En grupp människor med olika bakgrund, som sträcker sig från agroforestrybönder till kommunrepresentanter och intresserade personer från olika delar av Sverige, bildade föreningen den 27 februari i Stockholm. Föreningens bildande föregicks av två konferenser om agroforestry i Sverige, en i Stjärnsund 2014 följt av agroforestry kongressen 2015 i Göteborg. Ett stort intresse för agroforestry visades under konferensen, och ett resultat var ett beslut att skapa en svensk agroforestryförening.

Det fanns många tankar om möjliga aktiviteter för föreningen vid det konstituerande mötet, och en mer specifik plan kommer att inrättas under våren. Föreningen skulle gärna samarbeta med Agroforestry Nordic liksom andra agroforestryinitiativ.

Mer information kan snart hittas på föreningens hemsida www.agroforestry.se. Under tiden är du välkommen att kontakta info@agroforestry.se för ytterligare information.

Fler nyheter