X

50 miljoner under två år till åtgärder för att nå målen för eko

26 april 2018
Regeringen avsätter 50 miljoner kronor under tre år för att börja genomföra den åtgärdsplan för att nå eko-målen till 2030 som vi varit med i att ta fram, tillsammans med flera branschaktörer och Jordbruksverket.

Ekologiska Lantbrukarna har framförallt legat på för att utforma förslagen som rör primärproduktion och förädlingsled/industri. För oss har utgångspunkten varit att svenska ekobönder ska ha bästa förutsättningar för att göra bra affärer när såväl konsumentefterfrågan fortsätter att öka och offentlig sektor samtidigt ska nå 60 % ekomat till år 2030. Då behövs inte minst tydliga och långsiktiga spelregler, något som också kom in ordagrant i planen.

Viktiga delar för oss har också varit forskning och kompetensutveckling inom ekologisk produktion, samt att vi vill se en utvärdering och förändring i hur omställningsstödet är utformat.

Du hittar hela åtgärdsplanen här: https://webbutiken.jordbruksverket.se/…/artiklar/ra1816.html

DN rapporterade om detta den 25 april: https://www.dn.se/ekonomi/regeringen-tillsatter-50-miljoner-till-produktion-av-ekomat/

Fler nyheter