X

15 nya ekoprojekt beviljas forskningsmedel

19 december 2013
Sex ansökningar beviljas medel inom Stiftelsen Lantbruksforsknings ekosatsning på 12,5 miljoner kronor. Dessutom får nio ekoansökningar medel inom ordinarie forskningsprogram.

De projekt som beviljas inom ekosatsningen kommer från sex olika områden och handlar om ekokyckling, foder till mjölkkor, resistent potatis, åkerböna som grisfoder, bekämpning av lagringssjukdomar på äpplen och päron samt sortblandning i växtodlingen.

– Projekten har en stor spridning och kommer vart och ett stärka den ekologiska produktionen och även ge ny kunskap till det konventionella lantbruket och trädgårdsnäringen säger Lena Strålsjö, stiftelsens forskningschef.

Utöver de projekt som beviljades i den särskilda ekosatsningen får ytterligare nio ekoansökningar pengar inom de ordinarie forskningsprogrammen. Sex projekt inom växtodling och trädgård samt ett projekt vardera inom företagande, kött och slaktfjäderfä beviljas.

– Det är forskningsprojekt som stiftelsens beredningsgrupper bedömer ha både hög relevans för näringen och hög kvalitet konstaterar Lena Strålsjö.

Årets särskilda ekosatsning finansieras med 12 miljoner kronor från Forskningsrådet Formas och 500 000 kronor från KRAV. De övriga ekoprojekten finansieras inom respektive forskningsprogram med en kombination av privata medel och statlig samfinansiering genom Formas.

Läs mer och se vilka projekt som beviljats medel på EPOK/SLUs hemsida

Fler nyheter