X

Upprop för bibehållna satsningar på svenska bönders miljöarbete

20 augusti 2020
För en grön återhämtning efter coronakrisen behövs bibehållna eller helst ökade satsningar på miljö och klimat i den europeiska jordbrukspolitiken, CAP. I det läget minskar budgeten från EU. Regeringen har nu en unik chans att skjuta till nationella medel för att inte svenska bönder ska tappa viktiga inkomster och med det förlora konkurrenskraft mot andra EU länder. LRF har räknat ut att ett tillskott på ca 500 miljoner kronor krävs för att upprätthålla ambitionsnivåerna för svenskt lantbruk, och de miljö- och klimatersättningar som bl.a. går till våra ekologiska odlare och djurhållare. Ekologiska Lantbrukarna delar den analysen. Läs mer om LRFs upprop för den svenska maten på LRFs hemsida.

Ekologiska Lantbrukarna har tidigare konstaterat att det för att klara klimat- och miljökris såväl som öka beredskapen behövs ytterligare satsningar. Inte minskningar som vi nu riskerar! Här kan du läsa mer om vilka förslag vi driver för ett grönare CAP som samtidigt är enklare för bonden: ekolantbruk.se/paverkan

Fler nyheter