X

Ekologisk odling kan föda världen - utan att skogar skövlas och viktiga naturmarker försvinner

10 mars 2020
I söndags (8/3-20) publicerades en artikel i Expressen som baserades på Chalmersforskaren Stefan Wirsenius teoretiska modell om markanvändning. Artikeln hävdade att ekologisk odling har en högre klimatpåverkan p.g.a låga skördar. Han menar att konsekvensen blir att skog måste skövlas för att skapa ny jordbruksmark, så att lika mycket mat kan produceras.

I verkligheten har vi varken brist på mat eller brist på svensk jordbruksmark! Problemet är att maten inte är jämt fördelad över världen, att vi slänger för mycket mat och att vi har betesmarker som vuxit igen.

En mer korrekt bild av det ekologiska jordbrukets klimatpåverkan ges av IPCC i deras senaste rapport Climate change and Land (2019). Bakom rapporten står 107 forskare från 52 länder som – tvärtemot Wirsenius – lyfter fram ekologiskt jordbruk som ett sätt att åstadkomma en mer hållbar markanvändning. Dessutom lyfts flera ekologiska jordbruksmetoder fram som viktiga för att klimatanpassa jordbruket och främja bördiga jordar och friska ekosystem.

Du kan läsa mer om varför Wirsenius missar målet i Organic Sweden's nyskrivna blogginlägg.
Här hittar du det!

Fler nyheter