MENY menu

Thomas Berglund

MED EKOLOGISKT KAN VI BEVARA ALMNÄS KULTUR- OCH NATURMILJÖ

Välkommen till Almnäs Bruk - en levande gård med ekologiskt jordbruk och miljöcertifierat skogsbruk! Jag heter Thomas Berglund och är VD här. Vi bygger vidare på gamla traditioner och sedan 2008 tillverkar vi ost med anor från 1830-talet. Under generationer har arbete lagts ner för att bevara en levande landsbygd och den rika kulturmiljö som Almnäs idag utgör. Vår ambition är att förvalta det!

Almnäs Bruk är ett familjeföretag och vi bedriver många verksamheter, med ysteriet i spetsen. Som VD är min uppgift att se till att hela verksamheten fungerar. Jag ser mig själv varken som lantbrukare eller bonde, utan min uppgift är att se till att maskineriet fungerar. På gården har jag arbetat sedan 35 år tillbaka. I branschen gör det mig inte unik, men jag tycker väldigt mycket om mitt arbete!

På våra marker har vi ca 550 nötkreatur varav 240 mjölkkor och resten ungdjur. Vi levererar även mjölk till Skånemejerier. I vår osttillverkning kontrollerar vi hela kedjan, vilket har väldigt många fördelar och kräver kompetenser som sträcker sig över många kunskapsområden. Korna får vara ute och beta på våra marker och äter foder vi själva odlat. Sedan mjölkar vi dem och gör osten som sedan lagras och säljs till kund. Att tillverka ost är en egen disciplin i sig. För oss är det viktigt att förädla själva för att bevara värdet i våra produkter - det är en del av landsbygdsutvecklingen.

"Det bästa med att vara ekologisk är att kunna bidra till ökad biodiversitet. Genom att vi inte använder bekämpningsmedel sparar vi både insekter och växter. Biodiversiteten och jordhälsan gör att osten och dess råvaror håller hög kvalitét."

Det bästa med att vara ekologisk är att kunna bidra till ökad biodiversitet. Genom att vi inte använder bekämpningsmedel sparar vi både insekter och växter. Biodiversiteten och jordhälsan gör att osten och dess råvaror håller hög kvalitét. Vi är dessutom mån om att förvalta jorden uthålligt för framtida generationer. Ekologiskt är därför kärnan i vår osttillverkning - det gör oss speciella och hjälper oss att hållbart förvalta Almnäs natur- och kulturmiljö. Vi är en värdedriven verksamhet, och drivs av de mervärdena ekologiskt tillför!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.