MENY menu

Malin Lundqvist Gunnarsson

EKOLOGISKT ÄR INTE BAKÅTSTRÄVANDE - UTAN PRECIS TVÄRTOM

Välkommen till oss! Jag heter Malin Lundqvist Gunnarsson och bor med min familj på KRAV-certifierade Långasjö Östregård. Här säljer vi lammkött och ekoberedda får- och lammskinn. I 15 år har jag fött upp lamm, men vi har bott på gården i 23 år. Jag köpte 120 tackor av rasen Gotlandsfår av min svärfar 2007, och började att driva gården ekologiskt direkt.

Gården har funnits i min mans släkt sedan mitten på 1600-talet. Våra barn är tionde generationen på gården i rakt nedstigande led. När jag ser släkttavlan som hänger i köket, blir det tydligt vilken kort tid vi har på jorden. Just nu råkar jag vara verksam här, och det vore jättetråkigt om det var under de åren allt skulle växa igen med sly och skog över ängarna och åkrarna. Att vårda arvet och inte bryta den odlingskedjan som varat i hundratals år är en av mina största drivkrafter.

Jag har friska djur med gott hälsotillstånd, och det tänker jag har med deras sätt att leva. Att hela produktionen är KRAV-certifierad innebär att vi har extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. Fåren föds upp naturligt och skonsamt, och mina lamm har druckit tackans mjölk och ätit örter och gräs i Långasjö hela sina liv. De går utomhus året runt, men får gå in i ladugården under vintern om de vill. Det känns som helt rätt sätt att föda upp djur på.

Fåren är fantastiska landskapsvårdare! Om de inte betar i hagarna skulle sly och skog växa inpå husknuten. Dessutom är lammkött ett oerhört gott kött med många variationsmöjligheter. Sverige importerar idag ungefär 70% av det lammkött som konsumeras i Sverige. Det finns alltså plats för betydligt fler svenska, ekologiska lammproducenter.

"Att hela produktionen är KRAV-certifierad innebär att vi har extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan."

Jag är utbildad grundskollärare och har jobbat med mellanstadiebarn i 16 år. I mitt bondeyrke vill jag därför använda mina pedagogiska kunskaper och förmedla innebörden av att vara KRAV-bonde till våra kunder. Det är väldigt viktigt att belysa att vi måste handla och odla mer ekologisk mat i världen, det är det enda sättet som är hållbart över tid. Jag tror att vi måste höja blicken och titta framåt och visualisera hur odlingslandskapet kommer se ut om 30 år. Efter andra världskriget när jordbruket industrialiserades och odlingsenheterna blev större, blev jordbruket även mer sårbart. För att vi ska kunna vara motståndskraftiga i framtiden tror jag att vi behöver bli fler som producerar mat men i mindre enheter och med ekologiska brukningssätt, anpassat efter naturens system. Fler kunder blir mer medvetna om att det går att producera mat på det viset, utan att det ska kännas som att vi lever på 1800-talet. Ekologiskt är inte bakåtsträvande - utan precis tvärtom.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.