MENY menu

Kjell Nilsson

MITT BÄSTA VITSORD ÄR “SEDAN DU BÖRJADE BRUKA JORDEN, HAR FJÄRILARNA KOMMIT TILLBAKA”

Jag heter Kjell Nilsson och driver Selets Bruksgård. Under namnet Aledalens Naturbeteskött säljer vi ekologiskt nötkött.

Selets Bruk var en av 1800-talets många järnbruk i Norrbotten, och på den tiden betade kor på samma marker som våra djur betar på idag. När jag köpte gården 1999 var den nedgången och inga djur fanns kvar. Idag har vi 130-140 kor, kalvar och ungdjur av rasen Aberdeen Angus. Jag har följt med på hela resan och sett hur gården har förändrats sedan dess. Våra naturbetesmarker är av natur- och kulturhistoriskt värde med åkrar och ängslandskap som omger Aleån. Genom att vara ekologiska förvaltar vi det!

Våra djur får inte kraftfoder, utan de går på naturbete på somrarna och äter gräs på vintrarna, vilket gör att köttet får en hög kvalitét och smakar väldigt bra. I och med att djuren inte får kraftfoder växer djuren inte lika snabbt och hinner bli äldre, vilket gör att köttet hinner mogna mer.

"Den stora behållningen är att vi skapar en miljö för djuren som är så naturlig som möjligt. Det känns också väldigt bra att veta att vi inte besprutar markerna med kemiska bekämpningsmedel."

Det som är klart trevligast med att vara ekologisk är att djuren får utlopp för sitt naturliga beteende. Efter att första snön fallit kan vi se att våra kor söker efter gräs trots att de har tillgång till foder i balar. På det sättet kan man se att de är sökare och vandrare. Den stora behållningen är att vi skapar en miljö för djuren som är så naturlig som möjligt. Det känns också väldigt bra att veta att vi inte besprutar markerna med kemiska bekämpningsmedel. Många vi arrenderar mark utav ställer numera krav på att det ska vara en ekologisk produktion. De vill helt enkelt att markerna inte ska besprutas och de ser att produktionssättet fungerar. Det bästa vitsordet jag har fått av en granne är “sedan du köpte och började bruka jorden, så har fjärilarna kommit tillbaka”. Det bevisar verkligen att ekologiskt bidrar till en rikare biologisk mångfald.

På gården har vi ett lokalt kretslopp och är inte beroende av importerat konstgödsel. Våra djur går på ströbete som vi sedan plöjer ner. Oftast vårplöjer vi 50 kubikmeter ströbädd per hektar. Vi har ärtor och havre som skyddsgröda, och eftersom att ärtor är kvävefixerande betyder det att skörden blir god utan importerat konstgödsel. Under kommande tre åren tillför vi ingenting i jorden, utan vi får grässkördar av det som är nedplöjt i marken. Det funkar strålande! Det är många som tror att det ekologiska inte fungerar, men plöjer du ner 50 kubikmeter ströbädd per hektar och att gräsets rötter får leta sig ner i jorden under tre år är det klart att det växer!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.