MENY menu

Jonas Hammar

RÄTT KUNSKAP GER MERVÄRDEN

Jag heter Jonas Hammar och tillsammans med min fru driver jag Solmyra Smakfullt - en KRAV-certifierad äppelodling utanför Bettna i Sörmland. Här odlas bland annat sorterna Åkerö, Rubinola, Amorosa och Rossvik.

Redan innan vi planterade äppelträden bestämde vi att odlingen skulle vara ekologiskt certifierad. På så vis vill vi öka den biologiska mångfalden och skapa så goda förutsättningar som möjligt för bin och humlor, så att de i sin tur kan hjälpa till med pollinering av äppelblommorna.

En utmaning i ekologisk certifierad odling kan vara att bekämpa ogräs utan hjälp av kemiska bekämpningsmedel. De två gräs som ger störst bekymmer i vår odling är t.ex. åkertistel och kvickrot. Eftersom vi har en relativt liten odling har vi valt att använda s.k. mekanisk bearbetning. Det innebär att vi med hjälp av en maskin kan riva upp ogräset med hjälp av en kniv, driven av en hydraulmotor.

Det är en sak att ha rätt verktyg, men ekologisk odling handlar också om att ha rätt kunskap. För att lyckas bäst med ogräset gäller det att invänta vad man brukar kalla bekämpningstidpunkten. Kvickroten rår man bäst på när den har fått tre till fyra blad, medan åkertisteln bekämpas bäst när knopparna nått en höjd på ca tio till femton centimeters höjd, eller åtta till tio blad. Det är just då som de underjordiska delarna nått ett minimum av torrsubstansinnehåll.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.