MENY menu

Ebba-Maria Olson

HAMPA - VILKEN VÄXT

Jag startade Sveriges första prenumeration på ekologiska grönsaker 1998. Idag är hampaodling en stor passion och vi har en mängd aktiviteter på vår gård, Mossagården. Med starkt driv och med största engagemang för planetens hälsa vill jag hitta de bästa lokalanpassade lösningarna!

Mina grönsaker odlas ekologiskt enligt KRAV och körs ut med biogasbilar. Med starkt driv och med största engagemang för planetens hälsa hittar jag de bästa lokalanpassade lösningarna. Även den klimatsmarta växten hampa odlas på gården för att användas som byggnadsmaterial och bli till mathantverksolja. En fermentationsanläggning är även under uppbyggnad för ökad mullhalt och kolinlagring, och tester pågår för att öka inlagringen av kol i marken tillsammans med Miljömatematik.

Hampa är en kulturväxt som förutom att producera ett näringsrikt frö dessutom fungerar som en kolsänka i jorden. I kombination med ekologisk odling samlar den koldioxid från luften. Den är en viktig pollineringsväxt och kan ge många användbara fibrer och vedämnen för förädling. Hampa har dessutom en rad andra fördelar: den är lättodlad, trivs i olika miljöer, är motståndskraftig, bra i växtföljden, en fantastisk frögröda och en etablerad medicinalväxt i många världsdelar.

"Hampa är en kulturväxt som förutom att producera ett näringsrikt frö dessutom fungerar som en kolsänka i jorden. I kombination med ekologisk odling samlar den koldioxid från luften."

Hela hampan går faktiskt att förädla – allt från stam, blommor, blad, rot och till och med frön. 2019 års rapport från World Economic Forum visar på behovet av omställningen inom livsmedelsindustrin mot nya proteinkällor. Världshälsoorganisationen WHO har erkänt hampa som fullvärdig växtbaserad proteinkälla med optimal balans av nödvändiga fettsyror (alla de som kroppen behöver varje dag) och med ett perfekt förhållande mellan omega 3 och omega 6. Dess frö är även en utmärkt källa för fibrer, vitaminer och mineraler. Med ett proteininnehåll på 35% protein (mer än kött), naturligt glutenfri och utan att framkalla allergi är hampafröet ett så kallat ”superfood”. Hampaodling, i kombination med ekologisk odling, riktar in sig på samtliga av FN:s globala mål direkt eller indirekt.

I kombination med ekologisk odling har vi på gården byggt en fermentationsanläggning med levande mikrober och fotosyntes-bakterier. Här förvandlas grönmassa och blir till växtnäring. Tillsammans med Jan Röed skapar vi på så sätt ett effektivt gödselmedel där kvävet binds och metangas- och koldioxidspridning motverkas. Genom att binda växthusgaser på det här viset blir anläggningen klimatpositiv. Det blir som en cirkulär ekonomi och gården blir självförsörjande på näring utan stallgödsel. I kombination med det nyskapande värdet av lokala och ekologiska hampaprodukter är projektet med kretsloppsnäring en väldigt viktig del i vår satsningen på gården. Vi kan erbjuda avsevärt bättre växtbaserade produkter än de som finns på marknaden idag; här talar vi om veganskt ända tillbaka i odlingsprocessen, ekologiskt, lokalproducerat och näringsriktigt!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.