MENY menu

Camilla & Johan Sten

TÄNK GLOBALT - PRODUCERA EKOLOGISKT OCH LOKALT

Välkommen till den ekologiska lamm- och utegrisgården HamraGård i Åsa, norra Halland. Vi som äger gården är syskon och heter Johan Sten och Camilla Sten och driver den i fjärde generationen. Här prioriteras djurhälsa och djurens välbefinnande, med målsättningen att lantbruket ska drivas långsiktigt hållbart och klimateffektivt. Kretsloppet och cirkularitet är alltid närvarande, så att jordens och ekosystemets produktionsförmåga bevaras och stärks.

Vi startade gården i en längtan att göra något annat. När vi tog över gården ville vi driva det på ett annat sätt än vad tidigare generationer hade gjort. Vi ville jobba med naturens egna kretslopp, och inte utarma den. Dessutom ville vi ha kontroll på hela produktionskedjan. Ekologiskt möjliggör båda delarna, och nu är vi ekologiskt certifierade sedan 2019.

På gården har vi utegrisar och ryafår. Fåren får gå ute hela året, med möjlighet att gå in i stallet på vinterhalvåret. Vi odlar allt foder själva, både grovfoder och spannmål. Grisarna får gå ute i hagarna och bor i “husvagnar” som vi flyttar runt i markerna. Våra marker består till stor del av gammal havsbotten med gott om vass och kvickrötter, vilket är godis för grisarna! Genom att flytta runt grisarna i markerna får de böka och bidrar till en helt naturlig ogräsbekämpning och ogräsbearbetning. På så sätt får grisarna utlopp för sitt naturliga beteende, och vi behöver inte använda oss av kemisk bekämpning. Det är en riktig win-win! Grisar som får vara ute är väldigt roliga att titta på, de är så levnadsglada. Genom att de rör på sig så mycket använder de sina muskler mer, vilket gör att köttet får en bättre kvalitét med förbättrad konsistens och smak, vilket våra kunder uppskattar.

"Genom att producera ekologiskt och lokalt tar vi hänsyn till det globala helhetsperspektivet!"

En av de största vinsterna med att vara ekologisk är att varje dag få uppleva den biologiska mångfalden. Det är fler fjärilar, mer mask i jorden och blommande dikesrenar. Dessutom känns det helt rätt att inte vara beroende av importerat konstgödsel. Ofta förbises de miljöbelastningar och klimatavtryck som uppkommer i samband med produktion av konstgödsel. Vid import av insatsvaror syns inget svenskt klimatavtryck, men det avtrycket finns alltid på en annan plats - exempelvis i en fosforgruva. Det är en ohållbar produktion som inte belastar Sveriges klimatavtryck, just för att det produceras på annan geografisk plats. Genom att producera ekologiskt och lokalt tar vi hänsyn till det globala helhetsperspektivet. Det gör att vi kan stå för våra produkter på ett helt annat sätt än vad vi hade kunnat om vi inte brukade ekologiskt.

En av våra största drivkrafter är att knyta an relationer mellan konsument och producent, mellan stad och land och förmedla budskapet att vi behöver varandra. Vi håller därför gården öppen, och på somrarna brukar vi ha guidade visningar och turer. På så sätt så får kunderna en uppfattning om hur maten produceras och hur ett ekologiskt jordbruk fungerar. Vi är trots allt beroende av en långsiktigt hållbar matproduktion för att framtida generationer ska kunna fortsätta bruka jorden.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.