MENY menu

Jönköping

välkommen till ekologiska lantbrukarna jönköping!

Vi i styrelsen är aktiva lantbrukare med olika produktionsinriktningar som vill stärka sammanhållningen mellan ekobönder i regionen och öka kunskapen kring ekologisk produktion. Varje år träffas vi för att prata eko, gå på fältvandringar och studiebesök m.m. Välkommen du också!

styrelsen

Ordförande
Kalle Sand, Eksjö
0381-710 67, 070-547 32 72

Kassör
Emil Nilsson, Reftele
0371-20152,037120901, 076-419 52 69

Sekreterare
Johan Hedberg, Korsberga
0383-205 54, 070-286 75 08

Ledamöter
Dag-Henrik Arvidsson, Bottnaryd
036-230 53, 073-771 08 59

Tomas Gunnarsson, Nye
070-647 98 14

Medlemsansvarig
Dag-Henrik Arvidsson, Bottnaryd
036-230 53, 073-771 08 59

Valberedning
Sture Filipsson, Bankeryd
036-37 40 11, 070-550 55 49

Ekojordbruket i Jönköpings län

I Jönköping finns det ca 30 00 ha ekologisk jordbruksmark, ca 1/3 är betesmark och resten är åker. Det innebär att ca 24 procent av all jordbruksmark i länet är ekologisk (Jordbruksverket 2020).

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.