MENY menu

Gotland

Välkommen till Ekologiska Lantbrukarna Gotland!

Vi i styrelsen är aktiva lantbrukare med olika produktionsinriktningar som vill stärka sammanhållningen mellan ekobönder i regionen och öka kunskapen kring ekologisk produktion. Varje år träffas vi för att prata eko, gå på fältvandringar och studiebesök m.m. Välkommen du också!

styrelsen

Ordförande
Johan Tevell, Visby
073-358 25 79

Sekreterare
Paula Cederberg Ahlsten, Katthammarsvik
073-702 57 40

Ledamöter
Peter Falk, Lärbro
070-522 51 36

Erik Kallings, Visby
070-756 10 58

Charlotte Olsson, Gotlands tofta
073-980 41 50

Sussi Redig, Havdhem
070-251 51 13

Valberedning
Urban Kotz, Visby
0498-540 48, 073-593 03 54

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.