MENY menu

Dalarna

Välkommen till Ekologiska Lantbrukarna Dalarna!

Vi i styrelsen är ett glatt gäng som välkomnar alla att ansluta sig till våra träffar! Vi anordnar aktiviteter varje år som t.ex. fältvandringar, studiebesök etc. för att utbyta kunskap, ta del av branschens innovativa maskiner och lyssna på intressanta föredrag kring teman som regenerativt jordbruk m.m. I vår region domineras de ekologiska arealerna av slåtter- och betesvall följt av spannmål och Fäbodbete utgör ca 2400 hektar. Odling av matpotatis och andra specialgrödor är också starka produktionsgrenar. Tillsammans är vi stolta matproducenter i Dalarna!

Styrelsen

Ordförande
Erik Wiklund, Enviken
070-693 90 93

Kassör
Bo Nilsson, Falun
070-318 78 57

Sekreterare
Johan Daniels, Orsa
073-087 10 66

Ledamöter
Martin Bengtsson, Sundborn
023-610 19, 070-277 78 74

Olle Perers, Hedemora
070-402 64 80

Medlemsansvarig
Erik Wiklund, Enviken
070-693 90 93

Valberedning
Ingemar Arvidsson, Gustafs
0243-24 21 00, 070-571 47 99

Per Wålstedt, Dala-floda
0241-227 02, 070-360 35 70

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.