X

Ekologiska Lantbrukarna är ekoböndernas samlande kraft

Ekologiska Lantbrukarna är intresseorganisationen för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Som medlem är du med och bygger Eko-Sverige!

1. Sveriges enda förening för alla ekobönder

Stort lantbruk eller litet lantbruk, certifierad EU-eko, KRAV eller inte certifierad än - Ekologiska Lantbrukarna är föreningen för alla ekobönder. Vi sätter Sveriges ekobönder i fokus i allt vi gör från politisk påverkan till konsumentinriktade kampanjer. Som enskild lantbrukare är det mycket svårt att påverka politiska beslut. Vi tillsammans som förening har däremot stor möjlighet att påverka på alla nivåer och vi för fram ekoböndernas åsikter och perspektiv. Dåliga förslag angrips i sin linda vilket sparar mycket arbete och osäkerhet på svenska ekogårdar.

2. Vi driver utvecklingen av en långsiktigt trygg matproduktion

Vi berättar från gårdsnivån till medborgare och beslutsfattare om alla de mervärden som ekologisk produktion medför. Renare vatten, högre biologisk mångfald, lägre klimatpåverkan - Sverige har mycket att tjäna på om fler köper ekomat och om fler lantbrukare anammar ekologiska odlingsmetoder. Som enskild lantbrukare är det svårt att nå ut med alla mervärden. Därför är vi med och skapar rikstäckande kampanjer som riktar sig mot konsument. ”EKO-september” är en sådan kampanj! Kunskaper om t.ex. vallodling och alternativa bekämpningsmetoder har spridits från ekolantbruket till resten av branschen. Vi vill därför att ekolantbruket ska fortsättas att utvecklas så att vi alltid är spetsen i svensk hållbar matproduktion.

3. Tillsammans förbättrar vi ekolantbrukets lönsamhet

Av oss kan lantbrukare få stöd att hitta nya vägar ut på marknaden, med konceptutveckling och nätverk med andra att förhandla med. Vi har till exempel skapat en app, ”Ekoförmedlingen” där ekobönder kan köpa och sälja varor och tjänster mellan varandra. Ekologiska Lantbrukarna samlar också in unik prisstatistik från ekobönder och gör det enklare att ta rätt betalt. Betalningen för ekomaten ska synas i priset till bonden som skapar mervärdet. Ekologiska Lantbrukarna kan påverka lönsamheten genom att vara en stark röst i debatten. I torkan 2018 gick vi ut och krävde högre ersättning för ekomjölken och någon vecka senare höjde Arla ekotillägget. Den 5-åriga ersättningen för eko är ca 1500 kr/ha, den hade inte heller varit på samma nivå (eller kanske inte funnits alls!) utan Ekologiska Lantbrukarnas påverkansarbete.

4. Prata eko med kollegor i Sverige och världen

Som medlem blir du inbjuden till lokala och nationella träffar för nätverkande, kunskapsutbyten och spetsföredrag om det senaste och mest intressanta inom ekolantbruk. Tack vare det ökar vi kunskapsbutbytet mellan Sveriges ekobönder! Vi är medlemmar i internationella eko-organisationen IFOAM Organics Europe, så hos oss får du också möjlighet att få kontakt med ekobönder i andra länder.

5. Du får branschens skarpaste och finaste tidning

Medlemstidningen Ekologiskt lantbruk granskar myndigheter och marknad, publicerar prisinformation och inspirerar med goda exempel. Den landar i din brevlåda 7 gånger per år som medlem i föreningen. Tack vare tidningen kan du hålla dig uppdaterad på allt som sker i branschen både inom Sverige och internationellt.

6. Hos oss möts praktiken och ekoforskningen

Vi sammanställer och tillgängliggör aktuell forskning som är relevant för ekobönder. Det kan handla om stora rapporter såsom vår sammanställning om lantbrukets klimatpåverkan, eller kortare notiser i veckobrevet. Vi hjälper också forskare att komma i kontakt med lantbrukare och påverkar så att eko-forskningen är väl förankrad i praktiken.

Bli medlem

Din medlemsavgift är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att bevaka och företräda ekologiska lantbrukares intressen. Ju fler medlemmar vi har desto starkare röst får vi.

Detta får du:
- ett nätverk med kollegor över hela landet,
- medlemskap i ett av våra 19 distrikt som arrangerar regionala träffar och utbyter erfarenheter
- rabatterade deltagaravgifter på spännande möten och träffar för ekolantbrukare arrangerade av föreningen
- tidningen Ekologiskt lantbruk, 7 nummer per år
- digitalt nyhetsbrev varje fredag med senaste nytt från föreningen och media
- en förening som företräder dig och dina frågor i allt från jordbruksutskottet till näringsdepartementet, KRAVs regelprocess och Bryssel.
- möjlighet att påverka vårt arbete genom rösträtt vid årsstämman varje vår och i våra regionala distrikt

För ordinarie medlemskap gäller att avgiften beräknas på omsättning i lantbruket (ej skog och övrigt). Saknar du lantbruk men vill ändå få tidningen och rösträtt vid stämman betalar du en fast medlemsavgift på 800 kr per år.

Familjemedlemmar får ingen extra tidning.OmsättningMedlemsavgiftServiceavgiftDu betalar per år
Under 250 000 kr400 kr850 kr + moms1 250 kr + moms på serviceavgiften
250 000 kr - 1 miljon kr400 kr1 800 kr + moms2 200 kr + moms på serviceavgiften
1 - 2 miljoner kr400 kr2 400 kr + moms2 800 kr + moms på serviceavgiften
2 - 3 miljoner kr400 kr3 100 kr + moms3 500 kr + moms på serviceavgiften
3 - 4 miljoner kr400 kr3 800 kr + moms4 200 kr + moms på serviceavgiften
Över 4 miljoner kr400 kr5 200 kr + moms5 600 kr + moms på serviceavgiften
Familjemedlem200 kr0200 kr
Stödmedlem/Ej lantbrukare800 kr0800 kr
Avgifterna gäller för medlemskap från och med första januari 2017. Medlemsvillkor och dataskydd