Ekologiska Lantbrukarna är ekoböndernas samlande kraft

Ekologiska Lantbrukarna är intresseorganisationen för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Som medlem är du med och bygger Eko-Sverige!

Opinion och lobbying

Vi bevakar och påverkar villkoren för din produktion. Vi är aktiva i arbetet med EU:s regler för ekologisk produktion, KRAV:s regelprocess och hur utformning och ersättningsnivån ser ut för ekostödet i jordbrukspolitiken. Dåliga förslag angrips i sin linda vilket sparar mycket arbete och osäkerhet på svenska ekogårdar.

Driver på marknaden

Ekoproduktion är relativt liten och tillgången till marknadsinformation för bonden behöver förbättras. Vi samlar in unik prisstatistik från ekobönder till ekobönder, följer försäljningen i handeln jämfört med vad ekobonden får betalt och påverkar för prisförhandlingsgrupper, schyssta avtal och stärkt tillgång till marknadsinfo för alla ekobönder.

Utvecklar koncept

Vi utvecklar nya vägar till marknaden och har varit drivande för koncept som Jord på Trynet och Ekologiskt kött från Sörmländska mjölkgårdar.

Tidning med sting

Medlemstidningen Ekologiskt lantbruk granskar myndigheter och marknad, publicerar prisinformation och inspirerar med goda exempel. Den landar i din brevlåda 7 gånger per år som medlem i föreningen.

Nära till proffs

I Ekologiska Lantbrukarna är det nära till kollegor med erfarenhet, kunskap och idéer. Ett medlemskap ger dig nätverk både lokalt, nationellt och internationellt.
 

Bli medlem

Din medlemsavgift är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att bevaka och företräda ekologiska lantbrukares intressen. Ju fler medlemmar vi har desto starkare röst får vi.

Detta får du:
- ett nätverk med kollegor över hela landet,
- medlemskap i ett av våra 19 distrikt som arrangerar regionala träffar och utbyter erfarenheter
- rabatterade deltagaravgifter på spännande möten och träffar för ekolantbrukare arrangerade av föreningen
- tidningen Ekologiskt lantbruk, 7 nummer per år
- digitalt nyhetsbrev varje fredag med senaste nytt från föreningen och media
- en förening som företräder dig och dina frågor i allt från jordbruksutskottet till näringsdepartementet, KRAVs regelprocess och Bryssel.
- möjlighet att påverka vårt arbete genom rösträtt vid årsstämman varje vår och i våra regionala distrikt

För ordinarie medlemskap gäller att avgiften beräknas på omsättning i lantbruket (ej skog och övrigt). Saknar du lantbruk men vill ändå få tidningen och rösträtt vid stämman betalar du en fast medlemsavgift på 800 kr per år.

Familjemedlemmar får ingen extra tidning.OmsättningMedlemsavgiftServiceavgiftDu betalar
Under 250 000 kr400 kr850 kr + moms1 250 kr + moms på serviceavgiften
250 000 kr - 1 miljon kr400 kr1 800 kr + moms2 200 kr + moms på serviceavgiften
1 - 2 miljoner kr400 kr2 400 kr + moms2 800 kr + moms på serviceavgiften
2 - 3 miljoner kr400 kr3 100 kr + moms3 500 kr + moms på serviceavgiften
3 - 4 miljoner kr400 kr3 800 kr + moms4 200 kr + moms på serviceavgiften
Över 4 miljoner kr400 kr5 200 kr + moms5 600 kr + moms på serviceavgiften
Familjemedlem200 kr0200 kr
Ej lantbrukare800 kr0800 kr
Avgifterna gäller för medlemskap från och med första januari 2017. Medlemsvillkor och dataskydd