MENY menu

27 november

Växtnäring – Ekologisk försöksrapport, digitalt

Välkomna att delta på Hushållningssällskapets fyra digitala seminarier om det intressantaste delarna i ekologiska försöksrapporterna 2022 och 2023.

Var: Digitalt via Teams
När: 27-30 november kl 9-10
Anmälan: Görs via länk nedan, deltagandet är kostnadsfritt

27 nov Växtnäring – del 1 ur Ekologisk försöksrapport
Proteingödsling till ekologiskt höstvete – Lena Engström, SLU Skara
Resultat från ett treårigt projekt där syftet var att studera effekten av olika tidpunkter för en andra kvävegiva med olika organiska gödselmedel, med och utan nedbrukning och bevattning samt att undersöka effekten av hel och delad kvävegiva med olika organiska gödselmedel på skörd och proteinhalt i ekologiskt brödvete.

Mobil gröngödsling till höstvete – Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
Resultat från ett projekt med mobil gröngödsling till höstvete. Sex fältförsök genomfördes under 2021-2023 för att undersöka om det kan vara ett lönsamt gödslingsalternativ. Olika typer av grönmassa testades nedplöjda före sådd av höstvete. Det är en uppföljning till ett projekt där mobil gröngödsling till vårgrödor undersöktes.

>> Länk till mer information

Missa inte de andra seminarier:
28 nov Odlingsteknik – Ekologisk försöksrapport
29 nov Ogräs/sjukdomar – Ekologisk försöksrapport
30 nov Vall – Ekologisk försöksrapport

Välkommen med din anmälan!
>> Länk till anmälan

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala