MENY menu

23 september

Temadag om regenerativt jordbruk i Medelpad-Ångermanland

Den 23 september är det den årliga ekologiska dagen som instiftats för att öka medvetenheten om ekologisk produktion. Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Medelpad och Ångermanland bjuder Länsstyrelsen Västernorrland in till en temadag om regenerativt jordbruk.

NÄR: 23 september 9.30-15.00
VAR: Nordvikskolan, Nordvik 112, 872 98 Noraström
KOSTNAD: Kostnadsfritt att delta, vi bjuder på ekolunch och fika
ANMÄLAN: Sista anmälningsdag 15 sep 2022

>> Anmäl dig här via Länsstyrelsens hemsida

Regenerativt jordbruk har beskrivits som ett holistiskt sätt att bruka jorden på, där kraften hos växternas fotosyntes nyttjas för att omvandla kol i atmosfären till kol i marken. Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk definierar det såhär: "Att möjliggöra högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen, genom att tillfredsställa mänskliga behov".

FÖRELÄSARE
Märta Jansdotter Aguirre är vice ordförande i Ekologiska Lantbrukarna med ansvar för frågor kopplat till regenerativt jordbruk och är medlem i Nordiskt nätverk för regenerativt jordbruk. Märta deltar digitalt och inleder dagen med att ge oss grunderna och historiken bakom begreppet.

Jörgen Andersson från företaget Fjällbete i Åre berättar om sina erfarenheter av betesdrift som ger frodigare gräs för varje år, hur plöjningsfritt fungerar i praktiken och kopplingen till personligt ansvarstagande för vår omgivande natur.

Åsa Vilhelmsson och Anders Assis från Haskens i Sillerbo bedriver verksamhet med fjällkor och får på sin gård i norra Hälsingland. Vi får veta mer om hur de i praktiken bedriver regenerativt jordbruk och drivkraften bakom.

Kontakta Anna Tjell vid frågor, via e-post anna.tjell@lansstyrelsen.se eller SMS 073-271 76 26. Anna tar även emot anmälningar.

Aktiviteten arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland, tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Medelpad och Ångermanland. Programmet finansieras med medel för kompetensutveckling ur Landsbygdsprogrammet för Rikt odlingslandskap, Ekologisk produktion, Nya jobb och Greppa näringen.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM