MENY menu

18 juni

Studieresa till Tyskland

Studieresa Tyskland 2023 – Delstaten Schleswig-Holstein 18-21/6

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar en studieresa tillsammans med Hermann Leggedör och i samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland. Resan kommer göra tre-fyra studiebesök på olika gårdar i norra Tyskland, i delstaten Schleswig-Holstein. 2 heldagar 19+20/6 i Tyskland, nattfärja t/r.

Växtodlingsinriktat med komplettering foder-/vallproduktion. Hur hanterar ekologiska lantbrukare i Tyskland ett torrare klimat. Vi får insyn i deras odlingssystem. Erfarenhetsutbyte om grön marktäckning, botten- och mellangrödor samt andra tekniklösningar eller kombinationer. Det siktas på ett möte med en ekologisk marknadsorganisation, som ägs av lantbrukarna.

Hermann Leggedör, Agrikultur i Småland AB och Maria Weigl, Länsstyrelsen Östergötland översätter på studiebesöken.
Kursen finansieras till stor del av Landsbygdsprogrammet. Anmälningsavgift på 500 kr (exkl. moms) som inte återbetalas vid avbokning. Kostnad för logi faktureras i efterhand (ca 3000 kr), mat och dryck bekostas själv under resan.

Frågor om kursen: Lovisa Granberg, 010-223 54 90 eller maila lovisa.granberg@lansstyrelsen.se Anmälan: Senast den 17 maj via Länsstyrelsens kalender.

>> Klicka här för att läsa mer

Välkomna!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.