MENY menu

2 juli

Studiebesök med fokus på biologisk mångfald i odlingslandskapet på Björkby gård

Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna anordnar tillsammans ett studiebesök för föreningarnas aktiva medlemmar med intresse av odlingslandskapets biologiska mångfald och andra jordbruksfrågor. Studiebesöket äger rum på den ekologiska mjölkgården Björkby gård.

När: Söndagen 2 juli kl. 14-17.
Var: Björkby gård, gården ligger i närheten av Almunge i Uppland.
Anmälan: Anmäl dig senast den 26 juni. Begränsat antal deltagare!

>> Anmäl dig här!

Program
Vi blir guidade av Per Bengtsson (biolog), Jenny Ekman (sakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli) och bonden Fredrik Kjellröier på en kortare promenad.
Vi hoppas på ett interaktivt möte med stort utbyte mellan deltagarna.

Vid det här tillfället fokuserar vi på den biologiska mångfalden runt gården:
Hur ser naturbetesmarkernas artrikedom ut?
Hur arbetar lantbrukaren med biologisk mångfald?
Vad krävs för att gynna den biologiska mångfalden och specifika arter på gården?

Medtag gärna picknickkorg så avslutar vi med fika och sammanfattar besöket!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM