MENY menu

6 oktober

Medlemsfrukost - kemiska bekämpningsmedel

Varmt välkommen till den åttonde medlemsfrukosten 2023. Temat är kemiska bekämpningsmedel - hur vi exponeras och dess effekter på oss människor och natur.

Med anledning av att försäljning och användning av kemiska bekämpningsmedel ökar, vill vi på denna medlemsfrukost lyfta exponering och effekter av kemiska bekämpningsmedel på människan och naturen.

Vi gästas av Anneli Widenfalk, Riskvärderare/toxikolog på Livsmedelsverket, Elin Engdahl
sakkunnig miljögifter och projektledare läkemedel i miljön på Naturskyddsföreningen samt Joëlle Rüegg, professor vid Institutionen för organismbiologi, avd. Fysiologi och miljötoxikologi vid Uppsala Universitet.

NÄR: Fredag 6 oktober kl. 8-9
VAR: Digitalt via Zoom
>> Länk till medlemsfrukosten

För att ringa in med vanligt telefonsamtal:
1. Ring 08-505 397 28
2. Ange mötesID 812 8733 3203
3. Slå in en fyrkant
4. Lösenord 428068

Program
8.00 Välkommen! Kort introduktion
8.05 Anneli Widenfalk
8.20 Elin Engdahl
8.35 Joëlle Rüegg
8.50 Frågor
8.59 Avslutning

Anneli kommer prata om Livsmedelsverkets uppdrag gällande riskbedömning av kemiska bekämpningsmedel och resthalter i livsmedel samt kombinationseffekter av olika substanser.
>> Länk till Livsmedelsverkets information om bekäpmningsmedel

Elin Engdahl kommer prata om hur våra vattendrag och pollinerare påverkas av kemiska bekämpningsmedel och vad det betyder för vår framtida matförsörjning.
>> Länk till Naturskyddsföreningens information om kemiska bekäpmningsmedel

Joëlle Rüegg är forskare på Uppsala Universitet och hennes forskning handlar främst om vilka effekter kemiska substanser/bekämpningsmedel har på människor, specifikt hur de påverkar utvecklingen av hjärnan.
>> Länk Joëlle Rüeggs forskning

Välkommen att lyssna in medan du jobbar på med annat!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala