MENY menu

9 november

Investera i framtiden!

Östersund

Välkommen till en inspirerande dag där vi tar avstamp i KRAVs historia och sedan blickar framåt. Hur ska KRAV fortsätta vara en viktig och relevant märkning, både för lantbrukare och konsumenter?

Gunnar Rundgren, konsult och småbrukare, samt en av grundarna till KRAV, kommer ge en historisk tillbakablick och berätta om varför lantbrukare gick samman och grundade KRAV. KRAVs VD Emma Rung kommer dela med sig av visionerna för KRAVs framtid.

Dagen kommer att varvas mellan dialog och föreläsningar. Vi kommer även dela in oss i mindre grupper och fokusera på branschspecifika frågor. Syftet med denna dag är att bli inspirerad, få ta del av KRAVs planer framåt och att ge inspel till KRAVs fortsatta arbete!

Anmäl dig

OBS DEADLINE FÖR ANMÄLAN 29/10!

Plats: Norra station, Östersund
Tid: 10-15.30

Schema:

09.30 Drop in med kaffe och macka
10.00 Välkomna! Ida Lind, Ekologiska Lantbrukarna och Emma Rung, KRAV
10.10 Varför KRAV? Gunnar Rundgren
10.40 Så kan man påverka - om Ekologiska Lantbrukarnas relation till KRAV. Erika Olsson, Ekologiska Lantbrukarna
11.00 Diskussion i grupper - varför (eller varför inte) är du KRAV-certifierad?
11.15 Vision från KRAV - vart vill vi i framtiden? Emma Rung
12.00 Lunch
13.00 Diskussion i branschgrupper tillsammans med KRAVs regelexperter
14.30 Kaffepaus
15.00 Diskussion i helgrupp
15.30 Tack för idag!

Dagen arrangeras i samverkan med KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

Delar av träffarna är en del av branscharbetet inom projektet "Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige" och finansieras av medel från Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.