MENY menu

19 december

Investera i framtiden - digital träff

Under hösten har Ekologiska Lantbrukarna och KRAV arrangerat tre större träffar för att diskutera hur KRAV ska fortsätta vara en viktig och relevant märkning, både för lantbrukare och konsumenter. På allmän begäran arrangeras nu en digital träff med liknande innehåll, för dem som inte haft möjlighet att delta på de fysiska träffarna. Detta format är lite kortare än tidigare träffar pga. digitalt upplägg.

Om du har frågor av mer omfattande karaktär och att frågan kan behöva förberedas i förväg är det bra om ni mejlar in dem till KRAV så snart som möjligt. Mejladress: lantbruk@krav.se Skriv ”Fråga Lantbruksträff” i ämnesraden. Du är också alltid välkommen att kontakta KRAV på 018-15 89 00, telefontid mån-fredag 9-12.

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: 13.30- ca 15.00
Om vi har ett stort antal deltagare så förlänger vi diskussionstiden och slutar 15.30 istället. Vi återkommer om exakt sluttid till alla deltagare.

Anmäl dig

13.30 Ida Lind från Ekologiska Lantbrukarna hälsar välkommen
13.40 Vision från KRAV - vart vill vi i framtiden? Emma Rung, VD på KRAV
14.00 Diskussion i smågrupper
Vi har en öppen diskussion med högt i tak där olika idéer och tankar kan lyftas. Vi utgår från följande frågeställningar:
- Hur bidrar din kravcertifiering till att stärka målen med din produktion idag?
Målen kan vara ekonomiska mål, hållbarhetsmål, eller andra företagsmässiga mål. Det kan tex vara regler som hjälper din produktion, eller marknadsföringsmöjligheter.
- Hur hindrar kravcertifieringen dina mål med din produktion idag?
Tex- finns det regler som hindrar dig idag? Vilka i så fall?
- Hur kan det skapas bättre förutsättningar för dig som ekolantbrukare?
Tex vilka produkter vill du se? Hur borde kontrollen gå till? Finns det någon regel som borde ändras?
14.45 Återsamling i helgrupp
ca 15.00 Tack för idag

Dagen arrangeras i samverkan med KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala