MENY menu

28 februari

Föreläsning i Jönköpings län: Vårbearbetning i ekologisk produktion

Var: Stora Segerstad naturbruksgymnasium
Kostnad: Kursen är kostnadsfri, men du betalar din mat.
Sista anmälningsdag: 23 feb 2024

Anmälan

Välkommen till en föreläsning med kunskapsutbyte! Vi diskuterar jordbearbetning, plöjningsfri odling, redskap, ogräs och mellangrödor i ekologisk produktion.

Detta är en träff för ekologiska lantbrukare som vill diskutera vårbrukets utmaningar! Punkterna vi tar upp under dagen är:

Hur gör vi för att nå en växtodling där vi bara bearbetar jorden vid sådd?
Vårbearbetning av mellangrödor och vall, för- och nackdelar jämfört med traditionell bearbetning på hösten?
Hur mycket näring läcker ut vid höstbearbetning?
Hur hanterar vi ogräs i sammanhanget och på ekologiskt sätt?
Hur etablerar man mellangrödor och vid vilken tidpunkt?
Markpackning, alvluckring, etablering…
Vilka maskiner är bäst och vilka av de traditionella funkar?
Sortval och blandningar, ekonomi med mera

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.