MENY menu

4 juni

Fältvandring utanför Sala, Västmanland

Fältvandring – Åtgärder för biologisk mångfald

Hur vi får mer blommor i odlingslandskapet för att gynna pollinerare och naturliga fiender

Tisdagen den 4 juni kl 17-cirka 20. Öja/Norrbäck sydost om Sala

Vi besöker två lantbrukare Owe Pettersson och Oscar Fjärrstrand. Båda har ekologisk växtodling och Oskar har även köttdjur. Vi tittar på humlor och solitärbin i olika miljöer och diskuterar åtgärder för att öka mångfalden av växter, få fler blommor och skapa spridningskorridorer:

• Gallring och skötsel av naturbete, bryn, gräsytor och skyddszoner
• Kan blommande gröngödsling och vall rädda långtungade humlor?
• Sådda blommande remsor och ytor – miljöytor
• Bottengröda i spannmål, samodling och reläodling
• Etablering och skötsel, såteknik. Vi tittar på grödor sådda med Cameleon såmaskin/radhacka
• Hur får vi mer vedartade växter i åkerlandskapet?

Länsstyrelsen bjuder på kaffe/te och smörgås.
Medverkande:
Owe Pettersson, lantbrukare
Oscar Fjärrstrand, lantbrukare
Christina Winter, naturvårdsrådgivare, Hushållningssällskapet
Emelie Uddenberg, Länsstyrelsen Västmanlands län
Målgrupp: Verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksföretag.

Kostnadsfritt

Anmälan senast 30 maj.
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastmanland/2024-06-04-faltvandring-atgarder-for-biologisk-mangfald.html

Exakt samlingspunkt skickas ut till dem som anmäler sig.

Har du frågor om fältvandringen eller vill boka rådgivning om biologisk mångfald, kontakta Christina Winter, christina.winter@hushallningssallskapet.se eller 072-713 07 00.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.