MENY menu

24 maj

Ekologiska Framtidsdagen & politisk debatt

VÄLKOMMEN TILL EKOLOGISKA FRAMTIDSDAGEN 24 MAJ!
Det är valår. Och vår livsmedelsproduktion står i fokus. Dels har det brutala kriget i Ukraina kastat ljus på vårt importberoende. Dels är vi mitt uppe i en klimatkris och en kris för den biologiska mångfalden. Ekologiska Framtidsdagen 2022 tar avstamp i dessa stora utmaningar men med lösningar och framtidstro på agendan. Vi har bjudit in våra riksdagspolitiker till debatt och du är välkommen att följa diskussionerna digitalt. I år sänds Ekologiska Framtidsdagen från den ekologiska mjölkgården Lovö Prästgård.

När: 24 maj 2022 kl 13.00-15.30

Var: Digital sändning direkt från Lovö Prästgård

Ekologiska Framtidsdagen 2022 arrangeras av Organic Sweden, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna. Det är kostnadsfritt att delta.

Anmäl dig till eventet här

Länk till sändningen mailas ut en dag innan.

PROGRAM
13.00 Välkomna
Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV hälsar välkomna till Ekologiska Framtidsdagen 2022 på Lovö Prästgård

13.10 Elin Rydström, ekologisk lantbrukare, Lovö Prästgård
Elin Rydström ger sin bild av arbetet som ekologisk lantbrukare och vad de ekologiska principerna bidrar till.

13.20 Rasmus Prehn, Danmarks jordbruksminister
Danmarks jordbruksminister Rasmus Prehn skickar en hälsning och berättar kort varför det råder stor enighet i Danmark om att satsa på ekologiskt liksom om de nya målen att fördubbla produktionen, konsumtionen och exporten av ekologisk mat och dryck.

13.30 Hur når vi Sveriges uppsatta ekomål?
Sverige har satt ambitiösa mål för den ekologiska jordbruksarealen och konsumtionen i offentlig sektor. Vad krävs för att dessa mål ska nås? Och vad bidrar ökade satsningar på ekologiskt till? Dessa frågorna står i centrum i ett panelsamtal där Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen presenterar sitt nya strategidokument för ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

14.00 Paus/fika
14.30 Jordbrukspolitisk debatt
Under valåret 2022 kommer de jordbrukspolitiska frågorna stå högt upp på agendan. Vi tror att svenskt lantbruk har nycklarna för att lösa många av de utmaningar som vi står inför. Vi bjuder in till debatt för att höra hur våra politiker vill satsa på jordbruket.

Deltagare:

Kristina Yngwe (C)
Maria Gardfjell (MP)
John Widegren (M)
Jakob Olofsgard (L)
Elin Segerlind (V)
Magnus Oscarsson (KD)
Martin Kinnunen (SD)
Moderator: Journalist Kristin Karlsson

Arla, Landshypotek Bank och Lantmännen är med som möjliggörare till debatten. De är alla bondeägda organisationer med svenska ekobönder som medlemmar.

15.30 Avrundning och reflektioner

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM