MENY menu

23 september

Ekodag i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län, Ekologiska Lantbrukare Sydost, Småbrukare och Rådgivare uppmärksammar den Europeiska Eko-dagen den 23 september med inspirerande föreläsare och samtal/diskussioner om möjligheter kopplat till ekologisk produktion i tider med klimatförändringar och andra kriser. Hur kan vi stärka den ekologiska produktionens mervärden och hur kan vi öka kunskapen om dessa mervärden för en ökad ekologisk produktion och konsumtion?

NÄR: 23 september kl. 10-14
PLATS: Långasjölamm, Östregård 105, Långasjö
KOSTNAD: Aktiviteten är kostnadsfri. Lunch bekostas av deltagarna själva (100 kr betalas kontant eller med swish)
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 sep 2022
ANMÄLAN: Mejla cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se eller ring 010-22 38 514. Skriv namn och eventuella allergier i anmälan. OBS! Max 40 personer

Program:
10:00 Ankomst, mingel och kaffe

10:30 Välkommen och inledning, Cecilia Kilbride, Länsstyrelsen och Malin Gunnarsson, Långasjölamm

10:50 Regenerativ betesdrift och mätning av ekosystemfunktioner på gårdsnivå med EOV

Gunnar Thelin, Ekobalans. Ekolog med bakgrund som forskare inom växters näringsförsörjning och näringsbalanser i ekosystem. Engagerad inom regenerativt lantbruk inom svenska Savory Institute, Holistic management Sverige, ansvarig för lansering av mätmetoden EOV, ecological outcomes verification, för uppföljning regenerativ betesdrift.

11:30 Lunch (betalas på plats, 100 kr kontant eller med Swish)

12:15 Regenerativt jordbruk i praktiken

Elmar Eberhardt, Lantbrukare Solmarka gård med erfarenheter av regenerativt jordbruk.

13:00 Gruppdiskussioner Vägen framåt; frågeställningar kommer att skickas ut ett par dagar i förväg

13:40 Sammanfattning av diskussioner och avslut

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.